Serwis

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, cią‘gle zgłębianej wiedzy oraz kadrze wysokiej klasy specjalistów z doskonał‘ą wiedzą‘ praktyczną, wiemy jak zapewnić profesjonalny serwis urzą‘dzeń hydraulicznych i pneumatycznych. Wykonujemy przeglą‘dy, konserwacje, naprawy.

Posiadamy szerok‘ą gamę częci zamiennych.

Gwarantujemy fachowość, kompleksowość, szybkość napraw.

Zapewniamy doradztwo techniczne, pomoc w doborze innych rozwi‘ązań, projektowanie i prezentację.


Zakuwamy przewody hydrauliczne o dowolnej średnicy i na określone ciśnienie.

Realizujemy także zlecenia produkcji węży hydraulicznych z dopuszczeniem górniczym z końcówkami STECKO.

W zakresie naszych usług znajdują się także:

- przewody dla przemysłu samochodowego

- gięcie rurek wg dokumentacji lub wg wzoru

- zakuwanie przewodu z wykorzystaniem oryginalnych końcówek [rozkuwanie uszczodzonego przewodu]