Kontakt

Nasze dane teleadresowe

Firma Produkcyjno-Handlowa

BRYDEX Sp. z o.o.

34-123 CHOCZNIA

ul. Kościuszki 161a

www.brydex.pl

NIP: 551-000-78-02

REGON: 070516930

KRS: 00000 41 584

czynne od 7:00 do 16:00


Prezes Zarządu

Małgorzata Bryndza

T: 33-875-60-43

M: 693-427-450

m.bryndza@brydex.pl


Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Burzyńska-Węgrzyn

T: 33-875-60-41

M: 695-761-838

k.burzynska@brydex.pl


Dyrektor produkcji

Jarosław Węgrzyn

T: 33-875-60-38

M: 695-761-836

j.wegrzyn@brydex.pl


Dział handlowy

Piotr Baklarz

T: 33-875-60-37

p.baklarz@brydex.pl


Michał Brózda

T: 33-875-60-35

m.brozda@brydex.pl


Dział księgowości

Teresa Żmija

T: 33-875-60-36

t.zmija@brydex.pl


Dział konstrukcyjny
Kontakt w języku angielskim

Tomasz Wróbel

T: 33-875-60-42

t.wrobel@brydex.pl


Piotr Baklarz

T: 33-875-60-37

p.baklarz@brydex.pl

 

 

 

                                               

 

 

 

 

Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy

Brydex Sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, przy ul. Kościuszki 161 A, dalej jako: BRYDEX informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta ( poprzez wysłanie e-mail na adres wypisz@brydex.pl lub pisemnie na adres spółki).

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu BRYDEX może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na BRYDEX obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od BRYDEX dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@brydex.pl